FANDOM


Hyvä käyttäjä

Hyvän käyttäjän tunnus

Hyvä käyttäjä on Propellia käyttävä henkilö, joka on osoittanut esimerkillistä vastuullisuutta Propellista sekä käyttäytynyt verkkolehdessä moitteettomasti.

Hyvän käyttäjän titteliä ei voida perua, ellei käyttäjä ole syyllistynyt vakaviin rikkeisiin. Muista syistä, kuin vakavista rikkeistä, ei tätä arvoa voida henkilöltä poistaa ilman hänen omaa, henkilökohtaista suostumustaan.

Jos hyvä käyttäjä syyllistyy vakavan tason rikkeisiin, tittelin poistosta ei järjestestä äänestystä, vaan se poistetaan suoraan. Samoin menetellään, jos käyttäjä haluaa poistaa arvonimensä. Jos arvonimi poistetaan, sitä ei voida valitettavasti palauttaa.

Hyvän käyttäjän tittelin käyttö ilman lupaa on muilta Propellia muokkaavilta tai lukevilta henkilöiltä kiellettyä, tämän säännön rikkomisesta ensimmäisen kerran saa varoituksen ja toisen kerran viikon porttikiellon wikiin, tämän jälkeen aina kerrallaan kahden viikon porttikiellon.

Miten hyvä käyttäjä valitaan? Muokkaa

Hyvä käyttäjä voidaan valita joko ylläpidon toimesta tai ylläpidon halutessa äänestyksellä. Ylläpito ei voi itse valita jo olemassa olevaa ylläpitäjää hyväksi käyttäjäksi, vaan, jos hyväksi käyttäjäksi ehdotettu henkilö istuu jo lehden johtajistossa, asiasta on järjestettävä äänestys rehellisyyden nimissä.

Hyvän käyttäjän täytyy:

  • olla toimintahistorialtaan moitteeton, hän ei saa olla kertaakaan syyllistynyt Propellin sääntöjen mukaan mihinkään muihin, kuin pieniin rikkeisiin.
  • olla melko aktiivinen Propellissa
  • lisää pisteitä ehdokas saa, jos hän on neuvonut tai auttanut muita Propellilaisia

Jos nuo kolme ehtoa toteutuvat, ylläpito voi halutessaan valita käyttäjän suoraan. Jos ylläpito ei valitse henkilöä suoraan, asiasta tehdään äänestys, jossa myös jokainen ylläpidon jäsen saa äänestää yhden kerran.

Mitä hyötyä on siitä, että on hyvä käyttäjä? Muokkaa

Hyvän käyttäjän titteli on ennen kaikkea imagokysymys, se piristää kyseisen henkilön imagoa todella suurella todennäköisyydellä. Uudet käyttäjätkin voivat olettaa, että hyvä käyttäjä vastaa heidän kysymyksiinsä. Jokainen hyvä käyttäjä saa automaattisesti palauttajan oikeudet ja hyvän käyttäjän asema helpottaa pääsyä ylläpitoon, jos jonain päivänä lehden johtoporukkaan etsitään uusia jäseniä.

Ketkä ovat hyviä käyttäjiä? Muokkaa

Hyvän käyttäjän titteliä kantavia henkilöitä ei ole valitettavasti vielä Propellissa.

Ehdota hyvää käyttäjää Muokkaa

Ehdota käyttäjää Muokkaa

Äänestykset Muokkaa

Käynnissä Muokkaa

Ei käynnissä

Arkistoidut Muokkaa

Ei arkistoituja

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.